Lente

Terug naar intro    Inhoud    Gebeden gevonden in...

 

Vasten  –  Palmzondag   –   Goede week
Witte donderdag  –  Goede vrijdag  –   Pasen
Dag van de aarde  –   MariaFeest van de arbeid  –  V-dag
Roepingenzondag  –  Dag van de verpleging  –  Moederdag
Dag van het gezin  –  Onze-lieve-heer-hemelvaart  – 
Pinksteren
Drie-eenheid  –  Wereldmilieudag  –  Eerste communie
Plechtige communie  –   Zegen  –  Jesusgebeden

 

Vasten

God van alle mensen
Frère Roger

Veertig dagen lang
Jos Verstraete

Veertig dagen
Manu Verhulst

Vastenperiode
Mahatma Ghandi

Vasten
Antoon Vandeputte

Probeer het eens
Antoon Vandeputte

Over zand en steen
Uit: Van harte

Op weg naar Emmaüs
Mgr. Paul Schreurs

Bekoring
Manu Verhulst

Vergeef ons
Marcel Verhelst

Waar is gehoor?
Sytze de Vries

Hoopvol naar Pasen gaan
Frans Weerts

Om verder te gaan
Valeer Deschacht

Overleven met God
Manu Verhulst

 

 

Palmzondag

Tot haar gedachtenis
Remi Verwimp

Palmpasen
Bertus Aafjes

 

 

Goede week
Om liefde
Pascal Veeckman
   

 

Witte donderdag
Witte donderdag
Jan Coghe
Dienen
Mgr. R. Vangheluwe
 

 

Goede vrijdag
Goede vrijdag
Marcel Verhelst
Goede vrijdag
Jan Coghe
 

 

Pasen

Stille zaterdag
Jan Coghe

Pasen
Jan Coghe

Pasen
Kathleen Boedt

Verrezen
Manu Verhulst

Pasen
E. Laridon

Ik heb een steen gevonden
E. Laridon

Pasen
E. Laridon

Emmaüs
Felix Timmermans

Op weg naar Emmaus
(bij Lc. 24,13-35) Peter Malfiet

De weg naar binnen
Manu Verhulst

Licht uit licht
Ida Gerhardt

Hij deed alsof hij verder moest gaan
(Lc. 24,28)  Manu Verhulst

Pasen anders
Ingeborg Drewitz

Pasen
Marcel Verhelst

Wij bidden om het licht van Pasen
Jan Opbergen

 

Pasen
Kris Gelaude

Het onzevader in de nieuwe bijbelvertaling
Frans Van Steenbergen.

 

Dag van de aarde

De zevende de eerste dag
Walter Fabri

Aarde
Huub Oosterhuis

 

 

Maria
Maria
J. C.
Maria, troosteres der bedrukten
Michel T'Joen
Magnificat
Michel T’Joen
Wees gegroet, Maria
Gebed van de eerste christenen
Maria en de kruisliefde
 Jan Meeuws
Maria, moeder van het leven,
een beeld, een gebed

Wereldapostolaat van Fatima

 

Feest van de arbeid
Gebed van een jongere
Uit: De Open Poort
   

 

V-dag
Bevrijdingsdag 5 mei
Gerard Van Holstein
Korte gebeden
 Gerard Van Holstein
 

 

Roepingenzondag
Gebed van een kloosterzuster 17de eeuw
 gevonden in de kathedraal van Canterbury
Gebed voor onze kerk
Patrick Hoogmartens
 

 

Dag van de verpleging

Scheppende liefde
Caritas Van Houdt

Zachte kracht
Caritas Van Houdt

 

 

Moederdag

Een moeder
Jan Geerts

   

 

Dag van het gezin

Het huwelijk: inspirerende weg
Myrjam De Keyser

   

 

Onze-lieve-heer-hemelvaart
Hemelvaart
Jan Coghe
   

 

Pinksteren

Vrucht van de geest
 Valeer deschacht

Pinksteren
 Sytze de Vries

Bij nader inzien
 Charles Ducal

Pinksteren
 Jan coghe

Geest van opstandigheid
Alfred c. Bronswijk

Pinksteren
 Luc Maes

Pinkstergedachte
Greet Brokerhof-van der Waa

Moge de vrucht van de geest
dag aan dag in ons groeien

Valeer Deschacht

Leve de kerk!
Arjen Vaartjes

Gebed
Uit: pastoralia
O mijn geliefde
 Carine Philipse

Een andere helper
 Michel. T’joen

 

 

Drie-eenheid
Om u te huldigen
Leen den blauwen

Drie-eenheid
Grignon de montfort

Ik loof en dank u, God
 Herman Boon

 

Wereldmilieudag
God, wat ben je groot
 Erwin Roosen
Gebed
Gerard van Holstein
 

 

Eerste communie

Eerste communie
Marcel Verhelst

Met heel mijn hart
 Erwin Roosen

De heer is mijn licht
 Erwin Roosen

De dag van de eerste communie
 Gerard van Holstein

 

 

 

Plechtige communie

Gebed voor de vormelingen
Wilfried van wilder

   

 

Zegen
Zegen R. Robben
vertaling: Lut Debroey
Zegen
van Patrick Ierse monnik (7de eeuw)
Een zegen voor elkaar
 Herman Schalück

 

Jezusgebeden

Bevrijdende boodschap
 Manu Verhulst

 Ik ben het leven
Manu Verhulst

Dienstknecht van god
Manu Verhulst
(naar jes. 42,1-4; mc. 1,9-11)

 Voor de mensen bestemd
 Manu Verhulst (naar js. 49,1-6)

 Gekomen om te dienen
Manu Verhulst

Jij die ons in beweging zet!
Trees Lievens

Uit u zullen wij leven
Walter Fabri

 Lieve heer Jezus
Gebed uit Afrika

In Jezus, uw zoon
Walter Fabri

Het begon klein
Gaby Baum

 Een mens als brood
 Lothar Zenetti

 Die ene mens
Kees Hermis

Andere namen
Vincent Krak

 

 

 

Vasten

 

  

God van alle mensen
Frère Roger

 

God van alle mensen,

wij zijn onthutst

door het onbegrijpelijke lijden

van onschuldige wezens.

Geef dat in ons leven

een weerschijn mag oplichten

van uw mededogen …

 

Zonder vergeving, zonder verzoening,

is er geen toekomst voor de mens,

geen toekomst voor de volkeren.

 

Wij zouden zo graag behoren

bij degenen die het leed

en de beproevingen van mensen verzachten.

  

 

 

VEERTIG DAGEN LANG
Jos Verstraete

 

Vasten is op tocht durven gaan

weg uit je vertrouwde zekerheden.

Je gewoonten, comfort, rust,

je hebzucht, eerzucht, heerszucht

op het spel durven zetten

veertig dagen lang.

 

Vasten is op tocht durven gaan

weg uit je vertrouwde hoven.

Broederlijk delen met anderen

omdat jij te veel hebt

en zoveel anderen te weinig …

veertig dagen lang.

 

Vasten is op tocht durven gaan

en de weg van Christus volgen.

Denken en spreken zoals Hij

en doen wat Hij zou doen,

stond Hij op jouw plaats.

veertig dagen lang …

 

Vasten is op tocht durven gaan

en de weg naar binnen intrekken.

In de stilte God ontmoeten,

luisteren naar zijn stem en fluisteren:

“Wees mij zondaar genadig …”

veertig dagen lang.

 

 

 

VEERTIG DAGEN
Manu Verhulst

 

Veertig dagen loopt de weg naar huis;

zij aan zij met die vreemde Man.

Hinderlijk soms in het luisteren naar zijn vragen,

zijn verwijten.

 

Veertig dagen omgaan met een vreemde Man

die zonder dak en zonder één papier

toch luidop droomt van een wereld

die nog niet bestaat.

 

Veertig dagen loopt de weg naar huis.

De vreemde Man vertelt de oude verhalen

met een nieuw accent.

Hij verwarmt ons hart, doet onze ogen stralen.

 

Ga niet verder, vreemde Man.

De avond valt en donker komt dichtbij.

Kom bij ons, wij delen ’t brood

en ruimen plaats aan tafel.

 

Veertig dagen loopt de weg,

veertig dagen om naar Emmaüs te gaan,

om Hem te herkennen, verrezen onder ons,

zo ver weg en zo nabij.

 

 

 

VASTENPERIODE
Mahatma Ghandi

 

Laat ons geen vooruitgang noemen,

waar een ander aan ten onder gaat.

 

Laat ons geen groei noemen,

waar een ander minder van wordt.

 

Laat ons geen vrijheid noemen,

wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn.

 

Laat ons geen gemeenschap noemen,

waar de minste niet de minste aandacht krijgt.

 

Laat ons zelf de verandering zijn,

die we in de wereld willen zijn.

 

 

 

VASTEN
Antoon Vandeputte

 

Als alles in je leven

zo evident en normaal is geworden,

dan wordt het tijd om (even) te vasten.

 

Vasten wordt dan

een loskomen uit dat alledaagse ritme

en teruggaan naar de hartslag van het leven.

 

Vasten wordt dan

een loslaten van aangeprezen levenswijzen

en weer voelen waar het op aankomt.

 

Vasten wordt dan

een loswringen uit gedwongen contacten

en vriendschappen sluiten die het hart raken.

 

Vasten wordt dan

een losmaken uit een godvreemde wereld

en Hem zien in mensen om je heen.

 

40 dagen vasten

doet ons weer verrijzen

tot echt mens.

 

 

 

PROBEER HET EENS …
Antoon Vandeputte

 

Probeer het eens:

anders om te gaan met je tijd.

Tijdrovende dingen afbouwen

om tijd vrij te hebben

voor wat zolang al bleef liggen.

 

Probeer het eens:

anders om te gaan met je geld.

Geldopslorpende dingen loslaten

om geld vrij te hebben

voor wat je meer mens maakt.

 

Probeer het eens:

anders om te gaan met God.

Godverwensende woorden afbouwen

om woorden te spreken

die vertrouwen geven.

 

Misschien zal je na 40 dagen

een houvast vinden

om hiermee verder te gaan.

Probeer het toch eens!

 

 

 

OVER ZAND EN STEEN
Uit: Van harte

 

Een verhaal vertelt over twee vrienden

die door de woestijn liepen.

 

Op een moeilijk moment tijdens de reis kregen ze ruzie

en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.

 

Degene die geslagen werd, was gekwetst.

Maar zonder iets te zeggen, schreef hij in het zand:

“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht.”

 

Ze liepen verder totdat zij een oase vonden

waar ze besloten een bad te nemen.

 

Degene die geslagen was, raakte vast in de modder

en dreigde te verdrinken. Maar de vriend redde hem.

 

Nadat hij was bijgekomen,

schreef de eerstgenoemde op een steen:

“Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven.”

 

De vriend die had geslagen

en zijn beste vriend gered had, vroeg hem:

“Nadat ik je geslagen had, schreef je in het zand.

En nu, nu schrijf je op een steen. Waarom?”

 

Zijn vriend antwoordde hem:

“Als iemand ons pijn doet,

moeten we het in het zand schrijven,

waar de wind van vergeving het kan uitwissen.

Maar als iemand iets goeds voor ons doet,

moeten we het in steen graveren,

waar geen wind het ooit kan uitwissen.”

 

Leer om je pijn in het zand te schrijven

en om je goede ervaringen in steen te graveren.

 

 

 

OP WEG NAAR EMMAUS
Mgr. Paul Schreurs

 

God, onze Vader.

Steeds zijn wij ergens onderweg

tussen Jeruzalem en Emmaüs,

tussen ontmoediging en ontmoeting.

Soms lijkt het erop dat alles uit de handen is geslagen.

 

Geef ons dan de moed

om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,

het gesprek met goede vrienden aan te gaan,

onze teleurstelling wederzijds aan elkaar uit te spreken.

 

Maar inspireer ons telkens ook weer door uw woord,

door het Boek van de geschiedenis van mensen

die in lijden en onmacht

iets van uw levenwekkende aanwezigheid hebben ervaren.

Spreek tot ons, verruim onze horizont,

wijs ons tekenen van hoop

zodat ons hart weer warmte en levenskracht ervaart.

 

Wees ons nabij in de heilige tekenen

als uw Zoon Jezus Christus het brood voor ons breekt

en wij met Hem tafelgemeenschap houden.

Maak ons fijngevoelig voor zijn hoopgevende aanwezigheid.

 

En laat ons zo telkens weer

met nieuwe moed naar de Stad van de Mens gaan

en het verhaal vertellen van Jezus de Levende

die met ons door deze tijd blijft gaan.

 

 

 

BEKORING
Manu Verhulst

 

Als het waar is dat Jezus zich liet bekoren,

dat de verleiding niet aan Hem is voorbijgegaan

in zijn honger van de zinnen

in zijn wellust van de macht

in de streling van zijn ijdelheid …

Dan voel ik mij al zoveel beter.

Want als ook bij Hem …

Dan weet ik dat een mens

slechts mens kan zijn

als hij voortdurend op de tweesprong staat.

 

Zo wil God ons met de dag verder

ontbolsteren en gevoeliger maken

voor onze echte bestemming.

Een leven zonder bekoring

is immers leven op instincten,

leven op het ritme van ingebouwde reflexen.

Mens worden is zich laten bekoren

door de glamour en de glitter

van het Rijd Gods

onder de mensen.

 

 

 

VERGEEF ONS
Marcel Verhelst

 

We zijn het weer vergeten

dat je honger had naar brood

dat je honger had naar liefde

vergeef het ons en kom erbij

hier ben je thuis.

 

We zijn het weer vergeten

dat je geen drinkbaar water vindt

we zijn alleen begaan

om onze eigen dorst naar rijkdom

vergeef het ons, reik ons de hand.

 

We zijn het weer vergeten

hoe jij op de wereld kwam als mensenkind

en vonden je vreemd en anders

keken de andere kant op

vergeef het ons, geef ons een kans

je op te nemen in ons hart.

 

We zijn het weer vergeten

hoe naakt en kwetsbaar je bent

zonder bescherming, zonder kader,

vergeef het ons en laat ons

als een mantel om je heen geslagen zijn.

 

We zijn je weer vergeten

jij daar eenzaam in je bed

die ligt te luisteren naar de pijn

of naar een voetstap op de gang

vergeef het ons en stort je hart maar bij ons uit

wij zullen er zijn voor jou.

 

We zijn het weer vergeten

dat jij gevangen zit

verbannen uit de wereld van de levenden

gevangen in je onmacht en je wanhoop

vergeef het ons, laat ons je bevrijden

en deel met ons de hoop

op het volle leven

voor altijd.

 

 

 

WAAR IS GEHOOR?
Sytze de Vries

 

Voortijdig verschraalt onze moed,

de hoop kent geen lang leven:

te veel, dat naar de hemel schreeuwt en schreit,

te veel dat Gods trouw tegenspreekt,

te vaak krijgt de nacht gelijk,

maar laten wij dan zijn

als wachters op de morgen,

als kinderen van het licht.

 

Onrustig moet het ons maken

als zijn licht verduisterd wordt,

wanhopig, als aan zijn Naam

geen recht wordt gedaan,

niet berusten zullen wij,

maar blijvend roepen.

Waar is licht? God, bij U?

Ontferm U dan!

 

Roepen voor mensen

vernield en beschadigd

op hun lange zoekende weg.

Waar is recht God, bij U?

Ontferm U dan!

 

Roepen voor mensen

in de diepte van het dal van de dood

waar schreien om hulp

geen uitweg meer vindt.

Waar is gehoor? God, bij U?

Ontferm U dan!

 

Roepen voor mensen

die klimmen tot de hoogste toppen

en geen vrede vinden.

Waar is vrede? God, bij U?

Ontferm U dan!

 

 

 

HOOPVOL NAAR PASEN GAAN
Frans Weerts

 

Jezus’ woestijntocht gaan

en vaster gaan vertrouwen,

biddend in ’t leven staan,

in aandacht niet verflauwen.

 

Weer doen wat Jezus zegt,

onze daden diepte geven;

eenvoudig, goed en echt

met open handen leven.

 

Horen wat Jezus vraagt,

Gods wil laten geschieden

en doen wat Hem behaagt;

het kwaad geen kansen bieden.

 

Weer zien wat Jezus deed,

de arme niet vergeten

en ons door mensenleed

steeds opgeroepen weten.

 

Bij ’t kruis van Jezus staan,

zijn wijze woord bewaren,

hoopvol naar Pasen gaan

en zijn vrede daar ervaren.

 

 

 

OM VERDER TE GAAN
Valeer Deschacht

 

Je hebt gedroomd van

een diep en duurzaam geluk

en zo heb je het oude

waarmee je vertrouwd was,

verlaten om op tocht te gaan

zonder precies te weten waarheen.

 

De weg lijkt je lastiger

dan je had kunnen vermoeden.

De bekoring overvalt je

om langs de weg te gaan zitten

en jezelf te verliezen

in herinneringen aan het land

dat achter je ligt.

Er groeit ook twijfel in je hart

of de tocht wel zinvol is:

bestaat het land van je verwachting

of gaat het slechts om een droom?

 

Blijf spijts alles in je verlangen

naar het ongeziene geloven:

het is God die deze droom

in jou heeft opgeroepen.

Ga moedig verder,

van de morgen tot de avond en

zie uit naar nieuwe verten.

Alvast bereik je het land

waarin je gelooft.

Je ontmoet er de anderen,

de Andere …

de voltooiing van je bestaan.

Het ging om meer dan een droom.

 

 

 

OVERLEVEN MET GOD
Manu Verhulst

 

De woestijn intrekken

was in die tijd de enige manier

om zich te kunnen terugtrekken

uit de familie en uit de dorpsgemeenschap.

De ruwe rotsmassieven opzoeken

waar geen mens je achterna komt,

en onderduiken in een overlevingsavontuur,

tot het einde van je krachten gaan,

je meten met de ijskoude nachten

en de verzengende hitte van de dag,

slapen op de grond en insecten eten als een dier,

maar overweldigd worden door de stilte

en de betovering proeven van de oneindigheid.

 

De woestijn intrekken

is jezelf ontdekken

in de adem, op en neer,

in ruisende gedachten

van nergens en overal,

in het intens luisteren naar Gods woorden

die voedzamer zijn dan brood.

 

En zo te weten komen:

ik ben zijn evenbeeld,

zijn zoon, zijn teergeliefde.

‘Ja’ zeggen tegen God

met een ‘ja’

dat als een donderslag de hele woestijn vervult

en uitdeint naar alle steden en dorpen van zijn land.

“Bekeer u, want de tijd is rijp. God is nabij.”

  

 

 

Palmzondag

 

 

TOT HAAR GEDACHTENIS
Remi Verwimp

 

De Messias, de Gezalfde, de Christen.

De kleinen liepen achter Hem aan.

Zij riepen Hosanna.

Jij wordt onze koning,

niet één met paarden en wagens,

maar een lieve koning, op een ezeltje.

 

Maar de groten doven de hosanna’s.

Zij spannen hun web, zoeken naar verraders

en verharden zich tot stenen muren,

waarop je te pletter loopt.

 

Drie dagen later hing Hij aan het kruis.

 

‘Waar ook ter wereld het evangelie

verkondigd zal worden,

zal verteld worden wat zij heeft gedaan

tot haar gedachtenis’.

(Marcus 14,9)

 

Het heeft niet mogen zijn.

Olie en harde dollars.

Daar draait het blijkbaar om.

Sommigen gaan daarvoor over lijken.

Hun namen zijn wel bekend.

 

Laat ons daarom herinneren en belijden

de ondenkbare daad van die naamloze vrouw.

 

‘Vriendje, mijn vriendje,

ik wil je bewaren

straks ga je dood.

Ik zal je bewaren

als een kruikje vol liefde.

Dat moet genoeg zijn

als balsem

in deze cultuur van de dood’.

 

 

 

PALMPASEN
Bertus Aafjes

 

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,

de palmen weer met kinderogen aan:

hun blaadren die als vogelveren stromen

en in de top der stam gestoken staan.

 

En alles is bereid Hem te ontvangen,

en in de verachting vlamt op elk gelaat:

de kreupelen die aan hun krukken hangen,

de honden en de blinden van de straat.

 

Er draaft een ezeltje met rechte oren

als aan de witte klasmuur van mijn jeugd;

al heeft het Jezus van zijn rug verloren,

ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,

en zachtjes juicht het kind in mij verblijd:

Hosanna die de Zoon van David zijt.

 

 

 

inhoud

Goede week

 

 

 

OM LIEFDE
Pascal Veeckman

 

Goede God,

schenk ons steeds opnieuw

een deel van uw rechtvaardige liefde.

Een liefde die de eerlijkheid zoekt

in onszelf en in de anderen.

 

Schenk ons steeds opnieuw

een deel van uw vergevende liefde.

Een liefde die mild is voor eigen tekorten

en oneindig vergevend voor anderen.

 

Schenk ons steeds opnieuw

een deel van uw bindende liefde.

Een liefde die ons thuisbrengt

bij onszelf, bij elkaar en bij U.

 

 

 

inhoud

Witte donderdag

 

 

Witte Donderdag
Jan Coghe

 

We zullen weer aan tafel gaan

Met Hem en met zijn vrienden

en weer eens zullen wij verstaan

dat Hij een beter lot verdiende.

 

We zullen weer aan tafel gaan

en eten van ’t gebroken brood,

en weten dat we voortbestaan

dankzij zijn leven en zijn dood.

 

We zullen weer aan tafel gaan

en drinken uit de grote beker –

met Hem de tuin weer binnengaan

zo zeker van wat toen onzeker …

 

We zullen weer de weg opgaan

van onze Heer – met alle vragen …

We zullen alles maar verstaan

als wij het kruis leren te dragen.

 

 

 

Dienen
Mgr. R. Vangheluwe

 

Heer Jezus Christus,

Gij hebt de voeten

van uw leerlingen gewassen.

Petrus begreep er niets van.

Hij hoorde wel uw

zachte, dwingende stem:

“Doe zoals Ik, kniel neer en dien!”

Dit woord heeft zijn hart geraakt.

Hij is U gevolgd.

Voor velen werd hij licht en steun

gedragen door uw belofte:

Ik zal er altijd zijn.

 

Heer Jezus,

onze wereld heeft nood

aan mensen die U volgen

zoals Petrus,

van uw liefde leven

en liefde geven.

Roep leerlingen in uw dienst,

geef hen moed en vertrouwen,

vreugde en volharding,

daar waar Gij hen zendt.

 

Heer Jezus Christus,

geef mij een aandachtig oor

en een gewillig hart

zodat ik ook kan dienen

daar waar Gij mij zendt

om te doen

zoals Gij hebt gedaan.

 

 

 

inhoud

Goede vrijdag

 

 

GOEDE VRIJDAG
Marcel Verhelst

 

Gij, onder de ingestorte huizen van Gujarat;

Gij, in de modder van El Salvador of Mozambique;

Gij, uit een ver land, gestrand in een roestige boot;

Gij, gelyncht of neergeknald in de intifada;

Gij, kindsoldaat met moordzucht in de ogen;

Gij, Afrikaan, bestolen en verkracht door de soldateska;

Gij, onder uw schamel tentje in het vluchtelingenkamp;

Gij, angstig in die koude truck naar het beloofde Engeland;

Gij, in de uitzichtloze rij, wachtend op asiel;

Gij, kansloos en verpauperd ter wille van uw ras of kleur;

Gij, aan de zelfkant, waar uw zelf niet meer gezien wordt;

Gij, in uw achterkamertje vol eenzaamheid en gemis;

Gij, in uw ziekbed, snakkend naar het einde of nieuw begin;

Gij, in rouw en met verdriet dat zwaarder is dan zand;

Gij, uitgesteld en afgeschreven, weggevloeid en afgedankt;

Gij, aan de schandpaal gesteld en uitgespuwd;

Gij, bespot, gegeseld en met doornen verminkt;

Gij, ontkleed, ontdaan van menselijkheid, gekruisigd;

Gij, schreeuwend in het duister als het afgeslachte lam;

 

Gij, omstreeks het negende uur

meegaand met de dood

in elk van ons,

opdat wij zouden leven.

 

 

Goede vrijdag
Jan Coghe

 

Ook dit jaar zullen mensen zwijgen

als toentertijd en telkens weer

de groten gaan ’t gelijk weer krijgen

‘wie zwijgt, stemt toe’ – ’t bekende zeer …

 

Of erger nog: ze zullen roepen

dat Hij ter dood moet – aan het kruis –

die opgehitste hete groepen

die opkomen voor tuin en huis …

 

En Hij dan aan het kruis verheven,

spreekt ieder jaar dat teder woord –

“Het weze, Vader, hen vergeven …”

Het is bekend, toch ongehoord.

 

Onder het kruis: één leerling en de vrouw –

de and’re leerlingen er ver vandaan …

Ik weet dat ik vandaag de handen vouw …

Maar waar had ik destijds gestaan?

 

 

inhoud

Pasen

 

 

Stille zaterdag
Jan Coghe

 

De stilte weegt nu als een steen

na het getimmer en gehamer

de leerlingen zo stil bijeen

in die bekende bovenkamer …

 

Is Hij toch dood – is het voorbij?

De droom die mensen had gewekt

de nieuwe schepping, verse klei –

leven vol liefde en respect.

 

Terug naar af – weer naar de boot,

en weer gaan vissen op het meer …

De hoop is stuk – de Heer is dood –

Er is helaas geen ommekeer

 

 

 

Pasen
Jan Coghe

 

Tot dan de vrouwen aan het graf –

de steen woekert over de stilte

God, neen, het is niet weer naar af!

God, neen, niet weer de oude kilte.

 

Het nieuw verhaal wordt nieuwer nog –

want doodgaan is niet meer voorgoed …

De boot kiest een heel nieuwer zog

de leerling doet toch wat hij moet.

 

De vrouwen op de weg terug

keren weer om naar nieuwe wegen –

ze haasten zich misschien te vlug,

maar dit kan toch niet meer verzwegen.

 

En dat is wat wij heden vieren

waarover wij niet kunnen zwijgen:

waar dood en steen zo welig tieren

zal leven open ruimte krijgen.

 

 

 

PASEN
Kathleen Boedt

 

Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap

de frisheid van een dauwtrip, de ochtendzon tegemoet.

 

Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde

barsten uit de knop

ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude.

 

Het zal zijn als een ontwapenende glimlach

twee vragende ogen, hoop in woorden,

warme nabijheid die je doen opstaan

uit wat je verpletterend verlamde.

 

Zo is verrijzen:

Christus gaat ons voor

in een leven uit de dood.

 

Pasen:

nooit te vroeg

nooit te laat!

 

 

 

VERREZEN
Manu Verhulst

 

U bent verrezen,

maar nog niet in ’t hart van elke mens.

De steen verspert zo vaak het volle licht,

de nieuwe dag.

 

U bent verrezen,

maar nog niet voor al diegenen

die nog steeds geloven

dat dit bestaan ten dode is opgeschreven.

 

Verrezen op de derde dag

die nog niet is aangebroken

voor wie zich draait en keert

in ’t duister van de twijfel.

 

Verrezen en nog steeds op weg

voor wie met Hem naar Emmaüs wil gaan

en worstelend met alle vragen

eindelijk zegt: “Kom binnen om te blijven,

om te bidden, om samen ’t avondbrood te breken

in een overweldigend geluk:

U bent verrezen.”

 

 

 

PASEN
E. Laridon

 

Ik weet van vreugde

als leven wordt geboren

en van de dromen

als leven fleurig openplooit.

 

Ik weet van de angst

als leven in verwarring valt

en van de ontgoocheling

als leven wordt vermoord.

 

Ik weet van moed

mensen willen leven, vechten.

Ik weet: leven is op weg naar de dood.

 

Ik hoorde van Eén, die keerde

die het wachtwoord van de dood

en het brood van bitterheid

in Emmaüs heeft stukgebroken

 

en ik, ik zit hier

tussen weten en horen

hoop dat te horen

het wint op het weten.

 

Luid dan, paasklok

zo luid als je kan

luid en lang tot ik je hoor.

 

 

 

IK HEB EEN STEEN GEVONDEN
E. Laridon

 

Ik heb een steen gevonden

zo scherp dat hij klieft het kwaad

al draagt het een harnas van staal

al is Goliath zijn naam

 

zo zwaar dat hij doet zinken

wanhoop, ergernis en vrees

tot in het diepste van de zee

 

zo hard dat hij breekt

mijn hart van steen

vuur en liefde vonkt

 

zo klein, kiezel in mijn schoen

zodat ik nooit vergeet

wie het stappen moeilijk valt

 

en toen ik vroeg

waar komt die steen vandaan?

antwoordde de paasengel mij:

 

het is de steen die lag

op het graf van de Heer,

de steen die God heeft weggerold,

de steen die verder rolt.

Rolt tot hij stopt bij jouw voet.

 

 

 

PASEN
E. Laridon

 

Er is de liefde en ook het onbehagen,

de onmacht om elkaar te dragen.

 

Er is het leven belofterood

en ook het sluipen van de dood.

 

Er is de droom vrij, voluit te gaan

en het liggen, vastgeplakt aan d’ aarde.

 

Er is de trouw en het gegeven woord

en al wat ons opvrijt en bespookt.

 

Er is God, de hoop en de moed

en de twijfel die ons overspoelt.

 

En ze vechten met elkaar

tot diep in de nacht ons leven lang.

 

Pasen is het morgenlicht,

dat toont wie uit die nacht als overwinnaar treedt.

 

Pasen is lente en lied,

voor God, de Heer, de zegeklok luiden.

 

Pasen is de morgendauw

God blijft het leven trouw.

 

 

 

OP WEG NAAR EMMAUS 
(bij Lc. 24,13-35) Peter Malfiet

 

Zoals eens op weg naar Emmaüs

loop Jij met ons mee

de verkeerde richting uit,

weg van Jeruzalem.

 

Jij stelt allereerst een vraag:

“Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?”

Wij mogen op verhaal komen en vertellen honderduit,

over onze hoop en onze ontgoocheling.

Jij luistert.

Pas dan vertel Jij,

met beelden uit de Schrift,

jouw verhaal.

De Schrift gaat open,

nu toont hij zijn geheim.

Ons hart wordt warm,

Jij raakt onze diepste menselijke ervaring.

 

Jij dwingt niet en laat ons vrij:

Je doet alsof je verder wilt gaan.

Blijf bij ons,

Jij hebt in ons iets wakker gemaakt.

Bij het breken van het brood

- in wat Jij doet eerder dan in wat Je zegt –

zien we wie Jij bent.

 

‘Meteen’ keren we terug naar Jeruzalem

om te vertellen wat ons ten diepste beroert.

 

 

 

DE WEG NAAR BINNEN
Manu Verhulst

 

Toen zei die ene jongen

met de deurknop in zijn hand:

“Kom binnen, blijf bij ons

want ’t is al donker,

veel te laat om nu nog verder te gaan.”

 

Hij heeft niet gezegd:

“Ik wens je nog een goede reis, vreemdeling,

en ’t allerbeste.

We zien elkaar wel weer.”

 

Zij zijn toen alle drie in huis gegaan,

zich warmend aan elkaar

braken zij het brood

en zagen plots dat Hij het was.

En heel hun leven was veranderd.

 

Met de deurknop van ons hart in onze handen,

kunnen wij beleefd, zoals het hoort

aan Jezus zeggen:

“Prima boodschap,

veel succes.

Ik wens Je ’t allerbeste.

We zien mekaar nog wel.”

 

Dan gaat Hij verder in de nacht …

Wij breken ’t brood lijk alle dagen.

Er is nog niets veranderd in ons hart

en niets veranderd hier te land.

 

 

 

LICHT UIT LICHT
Ida Gerhardt

 

De liefde bidt voor wie

niet weten wat zij doen;

gekruisigd blijft zij stil

voor wie de hamer heft.

 

En na de sabbat keert

zij tot de treurenden,

verrezen uit het graf

wandelt zij in de hof.

 

Onherkend zit zij aan,

met hen, met u, met mij

te Emmaüs, tot het brood

door Hem gebroken wordt.

 

 

 

EMMAUS
Felix Timmermans

 

‘Heer, blijf bij ons, de zon gaat onder.’

Wij boden dan het avondbrood

de vreemde man, die langs de baan

met ons was meegegaan.

En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot,

gebeurde het: zijn aangezicht

verklaarde in een Hemels licht,

waarin Hij plotseling verdween …

Dit was het wonder.

Wij stonden weer alleen,

doch vouwden blij onz’ handen.

Het was alsof Hij door ons heen verdween

en ’t licht in ons is blijven branden.

Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

 

 

 

PASEN ANDERS
Ingeborg Drewitz

 

Vier dagen vrijaf.

Wat praten ze toch over Goede Vrijdag en kruisiging

en dat er iemand verrezen is?

Op de autowegen eindeloze files.

Ongevallen zoals gewoonlijk.

Wat praten ze over Goede Vrijdag en kruisiging?

Voor de paasdoden staat de verzekering in.

Niets aan de hand, normale slachtoffers.

En dan zegt iemand

dat we Hem niet begrijpen,

Hij is gestorven voor de mensen,

aan het kruis geslagen als een misdadiger.

Juist, zeggen ze allemaal,

dat begrijpen we niet.

Het gaat ons niet aan, zeggen ze, zeg jij.

Zeker een dromer, maar wij,

wij mogen genieten van vier dagen vrijaf.

De radio- en tv-programma’s

spelen nog Pasen.

 

 

 

PASEN
Marcel Verhelst

 

Geen nacht, geen ochtend

als een andere:

in het duister van de dood

wordt licht en vuur en hoop geboren.

 

Want ook in chaos, in leegte en gemis

is Hij aanwezig, met tedere aandacht

en wil Hij mensen zien,

levend en rechtop.

 

Hij doet ze opstaan, altijd weer,

schudt hun verleden van ze af

en maakt ze nieuw

in de glans van zijn liefde.

 

Als eerste de man naar zijn hart,

door de Geest geraakt en herboren,

door de chaos uitgespuwd en gekruisigd,

in wie voltooid wordt wat Hij begon.

 

Hij kijkt ons aan en wenkt en lacht:

kom uit het donker, treur niet langer

maar sla de handen aan de ploeg

en laat mijn Geest uw wereld herscheppen

 

 

 

WIJ BIDDEN OM HET LICHT VAN PASEN
Jan Opbergen

 

Wij bidden om het licht van Pasen,

om het licht en het vuur,

dat Jezus in ons midden heeft ontstoken.

Wij bidden om licht voor die wijde wereld

en voor de plaats waarin wij wonen:

nieuw licht,

overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen;

nieuw geloof,

overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer geloven

dat de vrede het winnen zal op de oorlog;

nieuwe liefde,

overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd;

nieuwe ogen,

overal waar mensen het niet meer zien

en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht,

overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten,

van het grote moorden tot het kleine handgemeen,

van de grote honger tot het kleine randbestaan,

van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.

Wij bidden om licht,

wij bidden om Christus,

de nieuwe mens:

dat Hij opstaat

in ieder van ons

en in die ene wereld

van ons samen.

Amen.

 

 

 

HIJ DEED ALSOF HIJ VERDER MOEST GAAN
 (Lc. 24,28) Manu Verhulst

 

Hoe dikwijls is de verrezen Heer

mee opgelopen met teleurgestelde mensen?

Aangekomen aan hun huis

bleef Hij even staan

en telkens is Hij heengegaan

in ’t schemerdonker van de avond,

verdwenen uit het oog en uit het hart.

 

We kennen slechts die twee van Emmaüs.

Zij zijn misschien maar twee procent.

Want ook vandaag gaat Jezus

met teleurgestelde mensen de weg op

als een vreemde man die enkel vraagt:

“Wat is er aan de hand?”

 

Op ons verhaal brengt Hij het zijne.

We luisteren geboeid, geraakt misschien

en gaan met Hem tot aan de voordeur van ons hart

en laten Hem dan aarzelend staan …

“Kom, blijf bij ons …” kan er niet meer af.

Christus mag weer verdergaan

in ’t schemerdonker van de nacht

verdwenen uit het oog en uit het hart.

 

 

 

PASEN
Kris Gelaude

 

In de vroegte was het.

Zwijgzaam en met lemen voeten

gingen ze op weg

doorheen de oeverloze leegte.

In hun hart de volheid van weleer.

 

Maar de dag

brak als een klaproos open.

Licht kwam hen

voorzichtig tegemoet.

In de nevels van hun vragen stond Hij aan hun zijde

- Hij die dood was -

en de boodschap ‘vrees niet’

werd een mantel om hen heen.

 

‘Vrees niet’ is het lied

bestemd voor elke mens op aarde.

Kijk omhoog

en hoor het ruisen in de bomen.

Zie hoe knop en twijg erop vertrouwt.

Leef maar met de glans

van hoop en van ontroering in de ogen.

‘Vrees niet’

is het eerste en het laatste woord.

Zeg en zing het voort.

 

 

 

HET ONZEVADER IN DE NIEUWE BIJBELVERTALING
Frans Van Steenbergen

 

Onze Vader in de hemel,

laat uw Naam geheiligd worden,

laat uw Koninkrijk komen

en uw Wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag

het brood dat we nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

 

Een christen

mag dat gebed van de Heer tot het zijne maken.

Dat is de vriendschap met Jezus

ten volle beleven,

zoals hij dat zelf wil.

Dat is in Hem

sterven en verrijzen

tot een nieuw leven.

Dat is zich laten leiden door zijn Geest,

die in ons woont,

om God te kunnen aanroepen

met ‘Abba, Vader’.

 

Zo bidden we met Hem

en in Hem

en door Hem.

 

 

 

inhoud

Dag van de aarde

 

 

De zevende de eerste dag
uit: Bezinningsblad   Walter Fabri

 

De zevende dag

de eerste dag van de week,

zondag, zonderdag,

dag van eer aan U,

dag van herscheppen van elkaar en onszelf.

 

De zevende dag hebt U, Schepper,

gerust van al het werk

dat U hebt voortgebracht.

U komt alle eer toe.

 

Aarde en hemel,

licht en donker,

planten en dieren,

al wat werd gemaakt,

de mens niet vergeten,

brengt U eer.

 

De zevende dag hebt U, Schepper,

gerust van al het werk

dat U hebt voortgebracht.

U komt alle eer toe.

Op de eerste dag van de week,

nog vroeg in de morgen,

gaan leerlingen op zoek.

De Verrezene gaat hen voor.

 

De zevende dag hebt U, Schepper,

gerust van al het werk

dat U hebt voortgebracht.

U komt alle eer toe.

 

 

 

AARDE
Huub Oosterhuis

 

Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren.

Seizoenen, rivieren.

Rivieren die stromen naar zee.

En niets is nog af en alles nog nergens.

Maar hier en daar mensen

en steeds meer en overal.

Mensen die doen wat

vandaag nog gedaan moet.

Die langzaam maar zeker,

bezeten van liefde, de aarde

opdelven uit de onderste afgrond.

En als er liefde is dan zal het,

al kan het niet.

Dan kan het omdat het moet.

Omdat het zo niet meer kan.

Ik zal er zijn is mijn Naam’.

Liefde geworden in mensen.

In mensen God zal ik er zijn.

 

 

 

inhoud

Maria

 

 

MARIA
J. C.

 

Maria, onze Moeder en Hulp van de Christenen,

in deze dagen komen wij bij u

om te bidden tot Jezus, onze Heer.

Wij bidden met u.

 

Om een ‘ruim’ hart

dat niet zelfgenoegzaam is

maar naar anderen toe wil leven,

mee-voelend met elke vreugde

en mee-lijdend met elke pijn.

 

Om een ‘eenvoudig’ hart

dat ik me niet hoger acht

dan de minste van de mensen,

want ik weet hoe ikzelf

barmhartigheid nodig heb.

 

Om een ‘mild’ hart

dat veel kan missen

zodat anderen niets ontbreekt.

Leer me mijn bestaan

met anderen breken en delen.

 

Om een ‘vrij’ hart

dat niet verstrikt raakt

in de kleinste angsten en zorgen.

Maak me ontvankelijk

voor de echte dingen van het leven.

 

Om een ‘trouw’ hart

dat nooit iemand in de steek laat

en het vooral opneemt voor wie zich

onmachtig voelt en voor wie faalt.

 

Om een ‘vergevend’ hart

dat geen kwaad aanrekent

en nooit weerwraak neemt.

Help me steeds ten volle

te vergeven en te vergeten.

 

Om een ‘gelovig’ hart

dat weet dat Gij me nabij zijt,

dat Gij ‘uw handen om mijn schouders legt’

en in al mijn zwakheid mijn sterkte blijft.

 

Om een ‘hoopvol’ hart

dat nooit ontmoedigd raakt

omdat ik geloof dat de Hoop

die Gij in Jezus aan de wereld geschonken hebt,

doorbreekt in ons eigen leven.

 

 

 

Maria, troosteres der bedrukten
Michel T’Joen

 

Ook op u, Maria,

was de druk van het leven groot.

Onmogelijk uw roeping:

Moeder van Gods Zoon.

Onmogelijk zijn zending:

het kruis van mislukking.

 

Maria,

in de druk van het leven

keren wij ons tot u.

Troosteres der bedrukten,

verlicht de druk

door uw voorspraak,

breng troost door uw voorbeeld.

 

Bekom dat wij doorgaan met moed,

gesterkt door de Trooster,

de Helper, de Geest van uw Zoon.

Bemoedig ons:

dat wij als U voor vele verdrukten

tot troost mogen zijn.

 

Dan weerklinkt op de weg

die wij samen gaan

uw vreugdelied: Magnificat!

Geprezen de Barmhartige

die neerziet op kleinen,

ze verheft uit verdrukking,

ze bevrijdt en heelt

Magnificat!

 

 

 

Magnificat
Michel T’Joen

 

Maria,

ik wil geloven

in uw eenvoudig, krachtig spoor,

bij licht en schemering,

soms in het duister van het kruis.

 

Ik zal met u bezingen

Gods grote daden,

zijn zorg voor kleinen,

zijn barmhartigheid,

die alle tijden

met een boog van genade omspant.

Maar bovenal wil ik met u

de Heiland prijzen

met heel mijn hart

met allen die behoren tot het volk

van zijn heerlijk nieuw verbond,

om de overgrote gave

van zijn, uw Zoon.

 

De weg die Hij is voorgegaan,

die gij zijt meegegaan,

wil ik volgen,

u nadoen wat Hij zeggen zal

tot ik met alle groot geworden kleinen

u bereiken mag,

Dageraad van hoop,

en wij uiteindelijk met u

ingaan in het licht

dat geen schemer kent.

 

 

Wees gegroet, Maria
Gebed van de eerste christenen

 

Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u!

Gij werd verkozen als een zeer zuivere

en voor eeuwig kostbare vaas

Om de Heer in u te ontvangen.

De genade van God is op u neergedaald.

Gij zult een zoon baren en hem Jezus noemen.

Hij zal de volkeren redden

en Zoon van God genoemd worden.

God zal Hem de troon van David schenken,

Voor altijd zal Hij heersen in Jacobs huis,

aan zijn Rijk zal nooit een einde komen.

 

Hoe zal dit geschieden, daar ik maagd ben?

 

De geest van God zal over u neerdalen

en de kracht van de Allerhoogste u beschermen.

Daarom zal het kind uit u geboren

Zoon van God genoemd worden.

 

Ik ben de dienares van de Heer,

dat mij geschiede naar uw woord.

 

 

 

Maria en de kruisliefde
Jan Meeuws

 

Maria, moeder van de kruisliefde,

bevoorrechte getuige van Jezus’ liefde totterdood,

wij brengen u hulde voor de liefde

waarmee gij Jezus trouw blijft

en ieder van ons als uw kind aanvaardt.

Wij gedragen ons niet voldoende

als uw geliefd kind.

Uw Jezus betekent te weinig voor ons.

We vertrouwen te veel op eigen kracht.

We vergeten de H. Geest,

Onze goddelijke Trooster en Vriend.

Door te leven vanuit Hem,

zou ons leven, en Kerk en wereld,

toch een beetje anders zijn.

Moeder van smarten en koningin van de Liefde,

breng ons tot bekering,

zet ons hart helemaal open

voor de goddelijke drie-ene Liefde.

Daarom bidden wij

met en voor elkaar:

Wees gegroet, Maria …

 

 

 

Maria, moeder van het leven

EEN BEELD, EEN GEBED
Wereldapostolaat van Fatima

 

Moeder Maria,

Gij kent de vreugde en het lijden van het leven.

Wij bevelen u aan:

het leven van iedere moeder in verwachting

en van het kind in haar schoot;

het leven van alle kinderen en jongeren van deze tijd:

dat zij Christus leren kennen,

in Hem geloven en Hem willen volgen;

het leven van alle ouderen, die in de laatste dagen

van hun leven uw bijstand nodig hebben;

het gezinsleven: dat de liefde en eensgezindheid

tussen man en vrouw, ouders en kinderen, moge groeien.

Toon dat gij de Moeder van het Leven zijt,

dat er een einde komt aan alle armoede,

hongersnood, aids, drugsverslaving, genocide en terrorisme.

Verkrijg voor ons van de barmhartige God

de kracht en de genade, de gerechtigheid en de vrede,

die wij nodig hebben om Hem te dienen

met respect voor het leven

en voor een vreedzame wereld.

Maria, Moeder van het Leven, bid voor ons.

 

 

 

inhoud

Feest van de arbeid

 

 

GEBED VAN EEN JONGERE
uit: de open poort

 

God,

het is soms zo moeilijk

zomaar thuis te zitten zonder werk.

Ik had zo grote dromen

en zoveel uren besteed aan school en studie.

Mijn toekomst lijkt nu een donkere wolk te zijn.

Schuchter en verlegen

sta ik aan te schuiven

op dat welbepaalde uur

in deze drukke mensenstad

die voor mij geen werk heeft.

Bezorgd en lusteloos wil ik U dit vertellen.

Gij hebt mij nochtans

zoveel gegeven om te werken.

Laat mij wegen vinden

waarlangs ik mijn tijd en talenten

zinvol kan besteden.

Geef ons mensen die zoeken en uitkomst vinden

daar waar geen licht meer schijnt te zijn.

 

 

 

inhoud

V-dag

 

 

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI
Gerard Van Holstein

 

God onze Vader,

U staat door de geschiedenis heen

altijd aan de kant van de mensen,

die onderdrukt worden

en als slaven worden behandeld.

Nog steeds zijn er mensen

in zo’n afschuwelijke situatie van oorlog,

geweld en onderdrukking.

Wij bidden U,

dat wij steeds meer op U gaan gelijken

en elkaar bevrijden van al wat benauwt,

pijn doet of angstig maakt.

Amen.

 

 

 

KORTE GEBEDEN
Gerard Van Holstein

 

Zoals die vader uit het evangelie,

die  zijn kind tegemoet ging en omhelsde,

zouden wij willen zijn, God:

hartelijk, vergevend en blij met een weerzien.

 

Jammer van die broer,

die met de terugkeer

niets te maken wilde hebben.

Hij kende geen vergeving en hartelijkheid.

Wij bidden U, God:

wanneer wij af en toe misschien op die boze broer lijken,

maak dan dat het ons lukt om van die boosheid af te komen.

 

Zoals Jezus, uw Zoon, zouden wij willen zijn

met veel aandacht voor iedereen,

die wij op onze weg ontmoeten.

Wij bidden U,

dat wij ons  zo’n houding

steeds meer kunnen eigen maken.

 

 

 

inhoud

Roepingenzondag

 

 

GEBED VAN EEN KLOOSTERZUSTER
17de eeuw, gevonden in de kathedraal van Canterbury

 

Heer, Gij kent mij beter dan ik mijzelf ken

en Gij weet dat ik ouder word

en op een dag echt oud zal zijn.

 

Behoed mij voor de slechte gewoonte

te denken dat ik iets moet zeggen

over elk onderwerp en bij elke gelegenheid.

 

Bevrijd mij van het vurige verlangen

de zaken van iedereen uit de doeken te willen doen.

 

Maak mij bedachtzaam maar niet humeurig,

behulpzaam maar niet bazig.

 

Ik vind het jammer

mijn schat aan wijsheid niet te gebruiken,

maar Gij weet, Heer, dat ik tenslotte

nog enkele mensen te vriend wil houden.

 

Behoed mij ervoor te vervallen

in het vertellen van eindeloze details,

geef mij vleugels om tot de essentie te komen.

 

Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes en pijnen.

Die nemen toe en met de jaren ben ik geneigd

om daar telkens weer over te beginnen.

 

Ik durf niet vragen om zoveel genade

dat ik met plezier luister

naar de verhalen van andermans kwaaltjes,

maar help mij ze te verdragen met geduld.

 

Ik durf niet vragen om mijn geheugen te verbeteren,

maar ik bid dat ik mag groeien in nederigheid

en mag kleiner worden in eigenwaan

als mijn herinneringen botsen met die van anderen.

 

Leer mij de kostbare les dat ik mij nu en dan kan vergissen.

 

Houd mijn hart zacht.

Ik verlang geen heilige te zijn,

sommigen zijn zo moeilijk om mee te leven,

en een bitter oud mens is een uitvinding van de duivel.

 

Geef mij de bekwaamheid

om het goede te zien op onverwachte plaatsen

en bij mensen met onverwachte talenten.

En geef mij, Heer, de genade ze dat ook te zeggen.

 

Amen.

 

 

 

GEBED VOOR ONZE KERK
Patrick Hoogmartens

 

Heer Jezus,

Gij die voortdurend hebt gebeden

- in het verborgene op de berg en voor uw lijden –

leer ook ons bidden vanuit uw Geest.

 

Geef dat onze Kerk een gemeenschap wordt

die met een open hart luistert naar uw Woord.

En help ons om – met uw liefde in ons hart –

voortdurend naar andere mensen toe te gaan.

 

Geef dat wij uw Blijde Boodschap beleven

en ervan getuigen – met of zonder woorden –

opdat ook anderen mogen leven vanuit uw Geest en uw liefde.

 

Wij bidden U ook voor de herders in de Kerk,

in het bijzonder voor de priesters en de diakens,

en voor alle bisschoppen en voor Petrus in de wereldkerk:

dat zij U aanwezig brengen

in de liturgie, in de dienst en de verkondiging.

 

Dan zullen ook wij – in alle omstandigheden van ons leven –

U loven en danken.

Wij vragen het U, Jezus,

Gij die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid.

Amen.

 

 

 

inhoud

Dag van de verpleging

 

 

SCHEPPENDE LIEFDE
Caritas Van Houdt

 

Scheppende liefde,

Stem die roept tot dienstbaarheid,

ik bid U:

 

moge uw Licht in mij

anderen verlichten,

 

moge uw Kracht in mij

anderen tot steun zijn,

 

moge uw Geest in mij

anderen begeesteren,

 

moge uw Aanwezigheid in mij

anderen nabij zijn,

 

moge uw Woord in mij

anderen bemoedigen,

 

moge uw Stilte in mij

anderen beluisteren,

 

moge uw Liefde in mij

anderen liefhebben,

 

moge uw Bron in mij

anderen tot leven wekken.

 

Maak mij tot instrument

dienstbaar in menswording,

uw scheppingsdroom.

 

 

 

ZACHTE KRACHT
Caritas Van Houdt

 

Ik zie haar

rondom mij

in ogen vol aandacht

voor het kleine en het zwakke,

voor het leven in de ander,

dat vraagt om medeleven.

 

Ik voel haar

rondom mij

in handen vol zorg

voor wat geknakt is en gekneusd,

om te helen en te troosten,

te zalven en te hoeden.

 

Ik hoor haar

rondom mij

overal waar recht geschiedt,

in warme, tedere woorden,

in luisterende aanwezigheid,

in mededogen voor iedere tochtgenoot.

 

Ik vind haar

rondom mij

in vele, vele mensen

die delen van hun zachte kracht

omdat zij zich verbonden weten

met ieder mensenkind.

 

Als ik haar vraag

wie zij wel is en waar zij woont,

lees ik het antwoord in haar heldere blik:

‘Mijn thuis is het hart van de mensen,

mijn bron ontspringt bij God,

mijn naam is dienstbaarheid’.

 

 

 

inhoud

Moederdag

 

 

EEN MOEDER
Jan Geerts

 

Een moeder voelt

of het wel veilig is

en doet koud water

bij het warme

voor alle zekerheid. Ze wikt

 

haar kind en weet dat het water

het lichter maakt.

Ze wast het, houdt

het vast en laat het niet gaan.

 

Een moeder praat zacht, zingt

tegen de pijn en wrijft haar kind

droog. Ze legt het weg

voor het donker,

 

doet de ogen dicht en laat de deur op

een kier, een hemelsbreed verschil

als het licht op de gang blijft branden.

 

Een moeder wacht.

Haar handen blijven de hele nacht

van verlangen wagenwijd openstaan.

 

 

 

inhoud

Dag van het gezin

 

 

HET HUWELIJK: INSPIRERENDE WEG
uit Bezinningsblad Myrjam De Keyser

 

God, elk gezin is geroepen

een stukje hemel op aarde te zijn:

vaders en moeders

als drager van uw scheppende kracht,

en kinderen

die de hoop op een nieuwe wereld bestendigen.

Zegen ons allen die hieraan meewerken.

Dat ons pogen aanstekelijk werkt

en wij U van harte aanbidden

als onze Vader die in de hemel

en op de aarde zijt.

Laat uw Rijk komen.

Amen.

 

 

 

inhoud

Onze-lieve-heer-hemelvaart

 

 

Hemelvaart
Jan Coghe

 

En als we toch weer naar omhoog gaan staren

naar waar Hij is, - of hoe het heet …

wil Hij ons telkens weer bedaren

omdat Hij van de mensen weet …

 

Hij zal ons naar beneden wijzen –

naar wat te doen valt onder mensen ...

Hij zal ons om die inzet prijzen

en ons alleen het goede wensen.

 

Hij zal ons naar elkaar verwijzen:

jou nu naar mij en mij naar jou …

opdat wij naar zijn onderwijzen

mekaar graag zien in diepe trouw.

 

Pas dan kan hier de hemel groeien –

slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort ...

als liefde ondermaans kan bloeien

zijn leven voortgaat – ongestoord.

 

 

 

inhoud

Pinksteren

 

 

VRUCHT VAN DE GEEST
Valeer Deschacht

 

Heer God, geef ons de liefde

om onze ogen te richten op Jezus

en eerlijk te verlangen

om zijn hart voor de mensen te zijn.

 

Geef ons de blijdschap

om dankbaar te leven

voor wat we hebben

en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

 

Geef ons vrede

om helder te zien wat ons samenhoudt

en om te vergeten wat ons scheidt.

 

Geef ons geduld

om te aanvaarden dat we zwak zijn

en veel tijd nodig hebben

om te worden wat wij graag zouden willen zijn.

 

Geef ons vriendelijkheid

om gevoelig te worden

voor elkaars vreugde en pijn

en attentievol te leven.

 

Geef ons goedheid

om iedereen het beste te gunnen

en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

 

Geef ons trouw

om het gegeven woord nooit te breken

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

 

Geef ons zachtheid

om te beseffen hoe kleine wonden

pijn kunnen doen

en om nooit één mens te kwetsen.

 

Geef ons ingetogenheid

om af en toe stil te worden

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.

 

 

 

PINKSTEREN
Sytze de Vries

 

Dit is de dag, dit is het uur

dat liefde oplaait als een vuur

en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.

Dit is de dag door God beloofd!

 

Dit is de dag dat welgeteld

de oogst van Pasen allen geldt.

Gods eersteling is opgestaan

en raakt ons met zijn zegen aan.

 

Dit is het uur dat wij verstaan:

God vuurt ons met zijn Adem aan.

Wat Hem beweegt sinds het begin

blaast ons bestaan nieuw leven in.

 

Dit is het uur: de dag begint

op vleugels van een nieuwe wind.

De grenzen hebben afgedaan,

nu zullen wij elkaar verstaan.

 

Dit is de dag dat onze mond

niet sprakeloos meer is, verstomd,

maar weet heeft van het hoogste Woord.

Het wordt in ieders taal gehoord.

Wat nog ontbreekt, ten dele is,

wordt heel, de Geest vult ons gemis.

De raadsels zullen opengaan.

Ten volle zullen wij verstaan.

 

Een oude droom, een nieuw gezicht:

een wereld die wordt opgericht

en door een nieuwe wind geschoond

tot vrijplaats waar de liefde woont.

 

Dit is de dag dat groot en klein

bezield van Geest en leven zijn.

De liefde wordt een lopend vuur.

Dit is de dag, dit is het uur!

 

 

 

BIJ NADER INZIEN
Charles Ducal

 

Soms zien wij de Geest nederdalen

en blijven op het hoofd van een

die de kracht heeft om God te vertalen

in een eenvoudige, menselijke leer:

 

de machine wordt aangeslagen

de meerwaarde omgezet in brood

en geloof, de rotsgrond bedekt

met vruchtbare aarde, de kinderen Gods

 

met kennis gedoopt. Ja, soms komt

de Geest en verwarmt Hij ons even:

een prachtige duif, een vurige tong.

 

Daarna schreeuwt het vlees, van hem bezeten,

verschijnen de vuisten en de geweren,

bedenken wij ons.

 

 

 

Pinksteren
Jan Coghe

 

Vandaag het einde van de twijfel –

het einde van het angstig zwijgen –

vandaag de weg geopend naar voorgoed

en toekomst zonder einde krijgen.

 

Vandaag het uitgedoofde vuur weer warm

vandaag de tongen op de hoofden:

de taal is groot – en niemand arm

zoals Hij ondermaans beloofde.

 

Vandaag zijn we weer aangevuurd:

om door te doen als we goed deden …

de stilte lang genoeg geduurd

de waarheid al te lang vermeden.

 

Vandaag zal iedereen verstaan

in welke taal er ook gesproken –

dat wij in godsnaam verdergaan

met dood nu en voorgoed gebroken.

 

Vandaag – geen aarzelingen meer –

vandaag geen grijze stille zone:

vandaag wil Onze-Lieve-Heer

door wat wij doen onder ons wonen.

 

 

 

GEEST VAN OPSTANDIGHEID
Alfred C. Bronswijk

 

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die ons de moed schenkt

om in te gaan

tegen alles wat kleineert,

tegen alles wat het uitzicht ontneemt,

tegen alles wat misbruikt en schendt,

tegen alles wat onvrede brengt.

 

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die ons de kracht geeft

om mee te werken

aan alles wat gerechtigheid bouwt,

aan alles wat tranen droogt,

aan alles wat leven bevordert,

aan alles wat strijdt tegen de dood.

 

Kom in ons midden,

Geest van opstandigheid,

die ons leert geloven

in alles waar liefde woont,

in alles wat kloven overbrugt,

in alles wat verzoening brengt,

in alles wat Christus

de mensen heeft geboden.

 

 

 

PINKSTEREN
Luc Maes

 

Geest van God,

levensadem,

wind en vuur,

bewogenheid,

kracht tot leven

in verscheidenheid,

in gemeenschap,

in engagement,

in tijd,

in eeuwigheid,

leven in al zijn volheid,

 

doe ons opstaan

uit onze luie zetel,

doe ons leven

en leven mogelijk maken,

krachtig,

hartverwarmend,

 

en laat ons

af en toe ook

tot rust komen,

op adem komen,

ontvankelijk

voor wat komt,

voor wie komt

op onze weg.

 

 

 

PINKSTERGEDACHTE
Greet Brokerhof-Van der Waa

 

Pinksteren is openstaan

voor een kracht

die je boven jezelf uittilt.

Is warm lopen

voor iets wat hoop geeft

en uitzicht biedt.

Is geloven dat

heel gewone mensen

iets buitengewoons

tot stand kunnen brengen

als ze zich laten

inspireren door woorden

van liefde en kracht.

 

Pinksteren is diep ademhalen

en alles wat in je is

openzetten voor een droom

die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan

en je mee laten nemen

door die windvlaag van Boven

die als een frisse bries

over de aarde waait.

Is de kracht van God

in elkaar herkennen

en in zijn Geest

met elkaar verdergaan.

 

 

 

MOGE DE VRUCHT VAN DE GEEST DAG AAN DAG IN ONS GROEIEN
Valeer Deschacht

 

Heer God, geef ons de liefde

om onze ogen te richten op Jezus

en eerlijk te verlangen

om zijn hart voor de mensen te zijn.

 

Geef ons blijdschap

om dankbaar te leven

voor wat wij hebben

en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

 

Geef ons vrede

om helder te zien

wat ons samenhoudt

en om te vergeten wat ons scheidt.

 

Geef ons geduld

om te aanvaarden

dat wij zwak zijn

en veel tijd nodig hebben om te worden

wat wij graag zouden willen zijn.

 

Geef ons vriendelijkheid

om gevoelig te worden

voor elkaars vreugde en pijn

en attentievol te leven.

 

Geef ons goedheid

om iedereen het beste te gunnen

en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

 

Geef ons trouw

om het gegeven woord nooit te breken

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

 

Geef ons zachtheid

om te beseffen

hoe kleine wonden pijn kunnen doen

en om nooit één mens te kwetsen.

 

Geef ons ingetogenheid

om af en toe stil te worden

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.

 

 

 

LEVE DE KERK!
Arjen Vaartjes

 

Leve de kerk

die ruimte schept

die openstaat voor iedereen:

een vrijplaats

een schuilplaats

een plaats voor jou en mij.

 

Leve de kerk

die oproept tot bezinning

tot ommekeer, tot inzicht

dat niet het grote

maar het kleine belangrijk is

dat niet het sterke

maar het tere is wat ontroert

een kus, een hand

meer dan een gebaar willen zijn.

 

Leve de kerk

die niet wil berusten

en de idealen van gerechtigheid

vrede en heelheid niet wil prijsgeven

nooit en te nimmer!

blijft profeteren

als is het tegen wind en stemmen in!

 

Leve de kerk

waar kinderen kind mogen zijn

ouderen oud mogen zijn

en mogen dromen over toen

waar jongeren kunnen zoeken

in alle vrijheid, in alle vervreemdheid

niet wetend waar te beginnen en hoe.

 

Leve de kerk

waar brood en wijn gedeeld wordt

met eenieder

voor eenieder

een gemeenschap van mensen

die allen kinderen van God genoemd willen worden

en dat is meer dan jij en ik samen.

 

Leve de kerk

leve één grote wereldwijde oecumene

samen in een kring

alle kleuren van de regenboog

samen verenigd

een gemeenschap van mensen

die allen kinderen van God genoemd willen worden

en dat is meer dan jij en ik samen.

 

Leve de kerk?

Ja, leve de kerk!

 

 

 

Gebed
Uit: Pastoralia

 

Kom, Heilige Geest

en geef uw levensadem aan deze wereld.

Ontsteek uw licht in onze duisternis

en roep ons bijeen

om in liefde uw kerk te zijn.

Maak ons geestdriftig en vindingrijk

in dienst van het evangelie.

Troost de treurenden en de moedelozen,

geef ademruimte aan de verkrampten

en rust aan tobbers en rustelozen.

 

Zuiver wat onzuiver is,

besproei wat dor is en genees wat ziek is.

Maak buigzaam wie star is,

verwarm wie rilt van kou

en breng verdwaalden weer thuis.

Voorkom het kwaad dat wij kunnen doen,

en maak onze inzet dienend en vruchtbaar.

Schenk ons uw vruchten in overvloed:

liefde, vrede, geduld,

vriendelijkheid, goedheid,

vertrouwen, zachtmoedigheid

en zelfbeheersing.

 

Geef ons de kracht om het uit te houden

als wij ons bang en machteloos voelen.

Maak ons licht van uw licht,

vuur van uw vuur

en laat ons in alle talen verkondigen

dat u de Geest van liefde bent,

die mensen bevrijdt en echt doet leven.

 

 

 

O MIJN GELIEFDE
Carine Philipse

 

Hoe zacht

heb Je mij gemaakt

van binnen,

 

hoe teder

verteer Je mij

met jouw vuur.

 

Ik ben alleen

nog maar

Verlangen.

 

Jij hebt mij zo

in bezit genomen

o mijn Leven,

dat ik alleen

nog maar

Verlangen ben

naar Jou.

 

O kom toch,

mijn Geliefde,

neem mij toch mee.

 

Met je armen vol

bloeiende meidoorn

kom Je mij tegemoet,

gekleed in de lente.

 

O hoe stralend

is jouw Gelaat,

mijn geliefde,

hoe stralend

van schoonheid.

 

Jij kleedt mij

in bruidstooi,

jij kleedt mij

in licht.

 

 

 

EEN ANDERE HELPER
Michel. T’Joen

 

Als uw Geest

de kracht is die U overeind hield

tot op het kruis,

de kracht van de Vader

die U uit de dood heeft opgewekt,

de liefde waarmee Hij U

van eeuwigheid bejegende,

de Bijstand die Gij

ons hebt beloofd en gegeven,

wil ik mij voortaan

op Hem alleen verlaten.

Geen andere kracht

noch in noch buiten mezelf

grijp ik krampachtig aan.

Uw Helper blijft mij bij

verblijft in mij. Hij zal mij leiden!

Kom, Heilige Geest,

alleen uw liefde

kan mijn hart vervullen.

Gij, die de Dienaar

verheven hebt tot Heer,

die zijn dienaars

tot apostelen hebt bemoedigd,

armen tot vruchtbaarheid beweegt,

wees mijn enige Levenskracht.

 

 

 

inhoud

Drie-eenheid

 

 

OM U TE HULDIGEN
Leen Den Blauwen

 

Hemelse Vader,

U hebt ons het Licht gegeven

dat de duisternis overwon.

Laat ons altijd het Licht van uw Ster zoeken.

Leid ons door het vreemde land,

steeds op zoek naar uw Zoon,

dat wij Hem niet zoeken

in grootse wonderen,

maar Hem vinden in de kleine kribbe.

 

Jezus, onze Verlosser,

wij zijn gekomen om U te huldigen,

wij bieden U onze geschenken aan.

Aanvaard ons verstand,

dat wij in alles de waarheid nastreven.

Aanvaard ons gebed,

zo klein en broos

opdat uw Naam heilig wordt.

Aanvaard de gave van ons leven,

zodat wij volgelingen van U mogen worden.

 

Heilige Geest,

wees voor ons de inspiratie,

zodat wij licht en zout mogen worden

in deze wereld.

 

 

 

Drie-eenheid
Grignon de Montfort

 

Heilige Geest, denk eraan

Gods kinderen voort te brengen en te vormen

met uw goddelijke en trouwe Bruid Maria.

Met haar en in haar hebt Gij het Hoofd gevormd

van allen die voorbestemd zijn,

met haar en in haar moet Gij

al zijn ledematen vormen.

Gij brengt geen enkele persoon voort

binnen de Drie-eenheid;

Maar Gij alleen zijt het

die alle goddelijke personen voortbrengt

buiten de godheid;

en alle heiligen

die geweest zijn en zullen zijn

tot aan het einde van de wereld

zijn evenveel werkstukken van uw liefde

verenigd met Maria.

 

 

 

Ik loof en dank U, God
Herman Boon

 

Ik loof en dank U, Waarheid, God.

Gij Drie-ene, ademt U in mij.

Gij laat mij zien wat nog onzichtbaar is.

Verlicht, onthul, vervul, vereeuwig mij.

 

Ik loof en dank U, Schoonheid, God.

Gij, mijn Schepper, zing en dans met mij.

Naar uw beeld ben ik geschapen.

Mens geworden God, vergoddelijk mij.

 

Ik loof en dank U, Liefde, God.

Gij, mijn Vader, wijd en heilig mij.

Openbarend draagt Gij mij herboren.

Uw beminde kind ben ik, verheerlijk mij.

 

Met Jezus door uw Geest

in de vreugde van Maria,

doe mij groeien in Liefde en Schoonheid

naar uw Waarheid,

zoals gisteren ook nu en morgen

tot in uw Eeuwigheid. Ik geloof.

 

 

 

inhoud

Wereldmilieudag

 

 

GOD, WAT BEN JE GROOT
Erwin Roosen

 

God, wat ben Je groot!

Je bent in de adem van de wind.

Je bent in het water van de zee

en van elke bron.

Jij laat de regen vallen en het gras groeien voor de dieren.

Jij laat tarwe, druiven en fruit rijp worden voor de mensen.

 

Jij hebt de zon en de maan gemaakt,

dag en nacht,

en de aarde is vol van jouw grote daden.

Jouw adem schept nieuw leven.

 

Ik wil voor jou zingen, mijn God, heel mijn leven lang.

Jij bent voor mij een bron van vreugde.

Ik hoop dat er geen slechte mensen meer zullen zijn op aarde.

Gezegend ben Jij, God, mijn ziel, alleluja!

 

 

 

GEBED
Gerard Van Holstein

 

God, onze Vader,

Wij danken, dat U met ons een verbond bent aangegaan.

Wij danken, dat U voorgoed dicht bij ons wilt zijn

met uw liefde en bemoediging

met uw troost en hulp.

Biddend en zingend komen wij tot U

en vragen uit de grond van ons hart:

geef het ons, dat wij zoals koning David

het morgenrood wakker zingen;

geef het ons, dat wij wakker zijn voor het goede.

 

Maar, God,

soms zien wij om ons heen of in onszelf het lelijke en boze,

vervuiling en misbruik van uw schepping.

Dat vinden wij heel erg.

 

Dan valt er eigenlijk niet veel te zingen.

Moge het dan zo zijn,

dat wij onze ogen er niet voor sluiten

hoe erg het ook is,

maar er waakzaam op af gaan

om het kwade weg te jagen waar kan

en er het goede voor in de plaats te zetten.

 

 

 

inhoud

Eerste communie

 

 

EERSTE COMMUNIE
Marcel Verhelst

 

Een engel van zeven

niet meer van deze tijd

niet meer begrepen

door wie de ongereptheid

en de onschuld

heeft opgegeven

een vage na te jagen droom

 

toch stap je fier maar broos

en breekbaar tussen al die

grotenmensenogen

die naar je kijken

waterogend

zonder je te zien

 

want je bent er even niet

in deze wereld

je bent bij Hem

in wiens naam je bent gedoopt

totnogtoe was Hij alleen

een mooi verhaal

 

maar nu voor ’t eerst

wil Hij in en met jou zijn

een communio zonder weerga

een vriendschap

die je groot en sterk maakt

voor altijd

 

 

 

MET HEEL MIJN HART
Erwin Roosen

 

Met heel mijn hart

wil ik bij Jou zijn, God.

In jouw liefde

wil ik wonen.

 

Want zelfs een vogel

vindt bij Jou een thuis.

Waarom zou dat

voor mij dan anders zijn?

 

Gelukkig

aan wie Jij kracht geeft.

Zelfs een dorre woestijn

wordt dan een groene oase.

 

Luister daarom

naar mijn gebed,

God van liefde.

En houd van mij!

 

 

 

DE HEER IS MIJN LICHT
Erwin Roosen

 

De Heer is mijn licht

en mijn vreugde.

Voor niets of niemand

hoef ik nog bang te zijn.

 

Wanneer ik eenzaam

of verdrietig ben,

kan ik bij Hem schuilen.

Hij laat mij nooit in de steek!

 

Zelfs als alles en iedereen

tegen mij lijkt te zijn,

dan nog mag ik

bij Hem thuiskomen.

 

Hij is mijn burcht!

Wie zou ik zijn zonder Hem?

Voor Hem wil ik juichen,

spelen en zingen.

 

 

 

De dag van de eerste communie
Gerard Van Holstein

 

Kind:

Op deze dag deed ik mijn eerste communie.

Ik mocht voor het eerst helemaal meedoen

met de eucharistieviering

en ook het brood en de wijn ontvangen.

 

Ouder:

God, onze Vader,

U hebt uw Zoon Jezus naar onze aarde gezonden

om ons te zeggen,

dat U heel veel van ons houdt.

Dat mochten wij ook zien in zijn vele goede werken.

Maar vooral ook tijdens die laatste maaltijd,

waarin Hij ons vroeg om zoals Hij

brood en leven te zijn voor elkaar.

Wij bidden,

dat wij elkaar graag een plaats gunnen

aan onze tafel van liefde.

Amen.

 

 

 

inhoud

Plechtige communie

 

 

GEBED VOOR DE VORMELINGEN
Wilfried Van Wilder

 

Maria,

moeder van Jezus,

moeder van de Kerk,

moeder met de duizend namen,

moeder van de schone liefde,

hulp der christenen,

vandaag bidden wij u

voor alle vormelingen.

De meesten van hen

zijn halverwege tussen klein en groot,

tussen nu en later onderweg.

Met zorg werden ze voorbereid

op een nieuwe stap in hun zoektocht

naar Jezus en zijn Kerk.

Zij ontvingen het zegel van de Heilige Geest,

de grote gave van God.

Maar dit nam niet weg

de broosheid van hun geloof

en de zwakheid van hun mens-zijn.

 

Wij bidden u voor hen,

u, die Jezus kent en liefhebt als geen ander;

bewaar in hen de liefde voor uw Zoon.

Dat zij blijmoedig leven

en dienstvaardig,

onbezorgd en vrij zoals het uw kinderen past.

Dat zij meehelpen

om van de wereld een plaats te maken

waar het goed wonen is.

Amen.

 

 

 

inhoud

Zegen

 

 

ZEGEN
R. Robben (vertaling: Lut Debroey)

 

Ik laat je niet vallen

en ik verlaat je niet.

Ik blijf bij jou met mijn liefde,

ik begeleid je,

waarheen je ook gaat.

Moge mijn liefde je kracht zijn,

mijn trouw je bescherming.

Moge mijn tederheid je omhullen

en mijn verlangen je tegemoetkomen.

Als je bedroefd bent,

wil ik je troosten,

als je onrustig bent,

leg ik mijn hand op jou,

als je pijn hebt, kus ik je wonde,

als je opgejaagd bent, wandel ik

als een engel van rust met je mee.

Als mensen je uitlachen,

moedig ik je aan,

als je eenzaam bent,

neem ik je in mijn armen,

als je sprakeloos bent,

leen ik je mijn stem,

als je gebroken bent,

richt ik je op

met een blik vol liefde.

Als alles in jou verstart,

schenk ik je mijn warmte,

en als je gebukt gaat onder zorgen

fluister ik je woorden van vertouwen

in het oor.

Als woede je hart vult, wil ik ze verdrijven,

en mijn aanwezigheid moge een licht zijn

in alles wat je doet.

’s Morgens wek ik je met mijn verlangen

en ’s avonds dek ik je toe met mijn liefde.

Slaap in mijn armen

adem in adem, hart aan hart …

luister, het slaat voor jou …

heel de nacht lang

en elke nieuwe dag …

 

 

 

ZEGEN VAN PATRICK
Ierse monnik (7de eeuw)

 

De Eeuwige gaat voor je uit

om je de juiste weg te wijzen.

 

De Eeuwige is achter je

om je in de armen te sluiten

en te beschermen tegen gevaar.

 

De Eeuwige is onder je

om je op te vangen

wanneer je dreigt te vallen.

 

De Eeuwige is binnenin je

om je te troosten

als je verdriet hebt.

 

De Eeuwige is om je heen

als een beschermende muur

wanneer anderen over je heen vallen.

 

De Eeuwige is boven je

om je te zegenen.

 

 

 

EEN ZEGEN VOOR ELKAAR
Herman Schalück

 

Ene God van alle mensen,

Gij hebt onze aarde en kosmos geschapen

in al zijn schoonheid en broosheid.

Verschillende culturen en religies zijn een weg naar U.

In U vinden zij hun oorsprong en

Gij wilt dat wij voor elkaar geen bedreiging

maar een zegen zijn.

Volgens uw wil moet onze wereld

voor iedereen een bewoonbaar huis zijn,

vervuld van vrede.

 

Wij smeken U,

erbarm U over alle slachtoffers en aanvallers

in oorlog en terreur.

Beëindig de spiraal van geweld en haat.

Stop de vijandsbeelden en vergeldingen.

Geef allen, vooral de politieke verantwoordelijken,

het inzicht dat de weg naar een volgehouden vrede,

niet de oorlog is,

maar geweldloosheid en rechtvaardigheid.

 

Geef, Heer, aan de mensen van goede wil in alle religies,

in Oost en West, in Noord en Zuid,

de gezamenlijke verantwoordelijkheid

om bergen van misverstanden te slechten,

om kloven vol haat te vullen

en wegen naar een hoopvolle toekomst te effenen.

Laat de dodende wapens zwijgen.

Laat de roep naar vrede

voor iedereen, zonder onderscheid luider klinken.

Enige God en Heer,

maak ons allen tot een werktuig van uw vrede.

 

 

 

inhoud

Jezusgebeden

 

 

BEVRIJDENDE BOODSCHAP
Manu Verhulst

 

Dat Jezus onze Verlosser is,

dat Hij ons komt bevrijden

uit de macht van het kwaad,

is als een banaal cliché geworden.

De sublieme werkelijkheid

die het moet uitdrukken

wordt daardoor veeleer

versluierd dan verduidelijkt.

 

- Dat iemand met andere ogen

tegen de werkelijkheid gaat aankijken,

niet om zijn wil op te dringen

maar veeleer om te ontvangen …

- Dat iemand uit zijn schulp komt

en naar andere toegaat,

niet om die aan zich te onderwerpen

maar om hem te omhelzen …

- Dat iemand weer zichzelf mag worden

zonder enig verschil tussen

zijn uiterlijk en zijn innerlijk …

- Dat iemand weer smaak vindt

in dat gevoel van verantwoordelijkheid

over zijn eigen lot en dat van zijn medemensen …

- Dat een mens in staat is

om de weg af te leggen

van wraak naar verzoening …

- Dat een mens de zonde

achter zich mag laten

als herboren en herschapen …

 

Dit proces van heel worden,

deze stille revolutie

in het denken en doen

is bevrijden.

En al speelt dat proces zich

in de eerste plaats af

op het persoonlijke vlak,

het heeft een onvermijdelijke weerslag

op het maatschappelijke en het mondiale vlak.

Het een is immers onlosmakelijk

verbonden met het andere.

 

Wat Hij ons te vertellen heeft …

gaat voorbij aan de oppervlakte van ons bestaan.

Zijn boodschap in ontwapenend eenvoudig:

“God heeft je lief.

Wees er gelukkig om en bemin Hem

en ook al de andere mensen

die toch ook door Hem worden bemind.”

Hij brengt deze boodschap

niet in een theoretische uiteenzetting.

Hij beleeft ze, al doende, al vertellend,

levend en stervend.

Zo daagt Hij de mensen uit

om hetzelfde te doen.

 

 

 

IK BEN HET LEVEN
Manu Verhulst

 

Zoals leven altijd klein en weerloos begint

en alle kiemkracht een verborgen wonder is.

Zo is Jezus, klein en weerloos,

met een boodschap als kiemkracht

verborgen in menselijke gestalte.

‘Ik ben het leven’

en met Hem explodeerde zijn woord

in tijd en ruimte

zonder grenzen.

Zijn leven is een proces dat krachtiger is

dan de druk van macht

en de dreiging met wapens.

Zijn leven is sterker dan alles

wat mensen doodmaakt:

monddood of morsdood.

Zijn leven is leven

dat ook na het leven

meer dan leven is.

 

 

 

DIENSTKNECHT VAN GOD
Manu Verhulst (naar Jes. 42,1-4; Mc. 1,9-11)

 

Die het geknakte riet niet breekt

maar weer optilt naar het licht

en de kwijnende vlaspit aanblaast met veel geduld.

 

Die in een geslagen mens

de laatste veerkracht aanport,

het leed geneest en de tranen droogt.

 

Die recht laat geschieden

zoals een geneesheer een zieke geneest,

zonder geweld en zonder lawaai …

 

Zo heeft God zich zijn dienstknecht gedroomd.

Zijn vreugde vloog naar Hem uit als een duif:

verrassend, stil.

Zo wees Hij Hem de weg

om helemaal de dienstknecht naar zijn hart te zijn.

 

 

 

VOOR DE MENSEN BESTEMD
Manu Verhulst (naar Js. 49,1-6)

 

En zeggen dat Hij al

in Gods gedachten vertoefde;

kind van vlees en bloed.

 

Zoals geliefden van elkaar

een kindje dromen,

zo droomde de Liefde, die God is,

dit mensenkind reeds voor de tijd begon.

 

Nog in de schaduw van zijn hand,

geborgen, in het wonder van de schoot,

werd Hij de uitverkoren pijl

die de verste uithoek van de aarde zou bereiken.

 

Een kind van vlees en bloed

gedroomd, gewild door God

gericht naar een bestemming

zonder grenzen, zonder einde.

 

 

 

GEKOMEN OM TE DIENEN
Manu Verhulst

 

Hij was geen koningszoon

die opgeleid is om gediend te worden.

De zoon van de timmerman

had geleerd zich te plooien

naar de nukken van het hout

en de grillen van de klanten.

 

Hij was geen Romeins staatsburger,

kon zich nergens op beroepen.

De rechteloze Jood uit Galilea,

ver van het politieke forum,

had geleerd zich te onderwerpen aan de bezetter.

 

Hij was geen priester en geen wetgeleerde.

Kon niet terugvallen op enig privilege.

De simpele leek had geleerd

hoe mensen zich achter God verschuilen

om hun eigen belangen beter te behartigen.

 

Hij stond weigerachtig en argwanend

tegenover elke vorm van macht:

de macht van de tollenaar

en de macht van de opperpriester;

de macht van het geld

en de macht van de godsdienst.

 

Hij hield het bij de macht

van de geweldloosheid;

de macht van offer en gebed.

Alleen op die manier

kon macht worden omgezet in dienst,

kon de meester voetenwasser worden.

 

 

 

JIJ DIE ONS IN BEWEGING ZET!
Trees Lievens

 

Samen rond de tafel zitten,

zaken bespreken, beslissingen nemen,

een regelmatige bezigheid.

Maar we beseffen niet altijd voldoende

dat we de Heer daarbij mogen en kunnen uitnodigen.

Dat Hij mee de richting kan aanwijzen,

en Licht kan brengen waar het nodig is.

Daarom bidden we samen:

 

Heer, Jij die onze kiemkracht bent,

Goddelijke vonk,

Jij die wil dat we ten volle leven en werken,

wees hier aanwezig

en zegen ons gezamenlijk denken en zoeken.

 

Wij willen openstaan

voor wat op ons toekomt.

Wij willen kansen grijpen

die zich aanbieden.

Geloven dat wat we doen

geen tijdelijk karakter heeft,

maar deel uitmaakt van hét Grote Geheel.

 

Heer, Jij die ons in beweging zet,

Jij die wil dat we ten volle leven en werken,

wek in ons openheid en oprechtheid,

die ons leiden naar nieuwe bezieling en werklust!

 

 

 

UIT U ZULLEN WIJ LEVEN
Walter Fabri  uit: Bezinningsblad

 

Heer Jezus, U hebt gezegd:

‘Waar er twee of drie

in mijn Naam bijeen zijn,

daar ben Ik in hun midden.’

Wij bidden U, blijf deze groep nabij.

Maak ons uw Naam bekend.

Uit U zullen wij leven.

 

Uit U zullen wij leven

 

“Kom achter Mij aan”, zei U, Jezus,

“en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.”

Blijf ook ons roepen, opdat ook wij

uw mensen verzamelen,

hen verwijzen naar U.

 

Dat ook wij verwijzen naar U

 

U was verontwaardigd, Heer Jezus,

toen de apostelen verhinderden

dat kinderen tot U kwamen:

“Laat die kinderen bij Me komen,

en hou hen niet tegen”, zei U.

Wij bidden voor onze kinderen:

mogen zij U graag leren kennen.

 

Mogen zij U graag leren kennen

 

U hebt gezegd, Heer Jezus:

“Ik heb jullie uitgekozen

en Ik heb jullie de taak gegeven

erop uit te gaan en vrucht te dragen.”

Uw steunende, aanwezige liefde, Heer,

moge ons een blijvende zegen zijn.

 

Uw liefde moge ons een blijvende zegen zijn

 

 

 

LIEVE HEER JEZUS
Gebed uit Afrika

 

Laat de liefde van uw hart mijn leven vervullen.

Laat me niet vergeten dat ik besta,

omdat U me gewenst hebt

en omdat U van me houdt.

Kom in mijn leven,

vanaf de eerste dag van mijn bestaan

tot aan vandaag.

 

Genees mij van elke wond

in mijn hart en mijn gevoel,

in mijn geheugen en mijn fantasie,

in mijn verstand en in mijn wil.

Bevrijd mij van elke band

die mij nog als een soort slaaf

gevangen houdt.

Want door de Heilige Geest

wil ik vrij en blij leven

in dienst van U

en in dienst van mijn broers en zussen.

 

Jezus,

ik geef me helemaal aan U,

met mijn lichaam, ziel en geest.

Dat doe ik ter ere van de Vader

en door de handen van Maria, uw moeder.

Dank U, dat U mij geschapen hebt.

Amen.

 

 

 

IN JEZUS, UW ZOON
Walter Fabri uit: Bezinningsblad

 

In Jezus, uw Zoon, wordt zichtbaar dat U,

God, houdt van iedere mens.

 

Wie op Jezus’ weg kwam,

zag en hoorde weer,

kreeg kracht in de voeten

en stond recht.

 

In Jezus, uw Zoon, wordt zichtbaar dat U,

God, houdt van iedere mens.

 

Wie op Jezus’ weg kwam,

hoorde zijn stem,

Maria van Magdala in de tuin

en Simon Petrus getuigen ervan.

 

In Jezus, uw Zoon, wordt zichtbaar dat U,

God, houdt van iedere mens.

 

Wie op Jezus’ weg kwam,

hoorde woorden van vergeving:

‘Ga en zondig niet meer.’

‘Je vertouwen is je redding.’

 

In Jezus, uw Zoon, wordt zichtbaar dat U,

God, houdt van iedere mens.

Hiervan getuigen wij.

 

 

 

HET BEGON KLEIN
Gaby Baum uit: Bezinningsblad

 

Het begon zo klein,

slechts één cel,

niet zichtbaar met het blote oog,

verborgen in het lichaam van een kleine vrouw,

wachtend op de aanraking van Hem die Liefde en Leven is.

 

En na deze aanraking werd dit vrouwenlichaam

een beschutting, een schild, een bunker.

Het maakte de groei en de geboorte

van een goddelijk kind mogelijk.

 

Deze vrouw zoogde, verzorgde,

vertroetelde en onderwees dit kind,

zodat het kon opgroeien tot een krachtige man.

 

En die man bent U, Jezus:

welbeminde Zoon

in wie God welbehagen heeft,

man die nietigheid en grootheid kent,

man die kwetsbaarheid en weerbaarheid kent,

man die zwakheid en kracht kent.

 

U was slachtoffer en redder,

U was onze dienaar en onze meester.

U was onze broeder en werd onze Heer.

U bent de Mensenzoon en Zoon van God

 

Wij loven en danken U, Jezus Messias!

 

 

 

EEN MENS ALS BROOD
Lothar Zenetti

 

Hij leerde ons de betekenis en de waarde

van het eenvoudige onaanzienlijke leven

laag bij de grond onder arme mensen

zaaide hij zijn onweerstaanbare hoop.

 

Niet om te oordelen kwam Hij

maar om op te richten

om te genezen

waar een mens ook aan lijden mag.

 

Waar Hij kwam

begonnen mensen vrijer te ademen

blinden gingen de ogen open

kleine mensen verhieven hun hoofd

en noemden God hun Vader

als nieuwgeboren kinderen werden ze

allen riep Hij op tot leven.

 

Een goede boodschap bracht Hij

in heel het land een gebed

een weg die men gaat

een licht dat men in handen houden kan

tegen de duisternis.

 

Een mens als brood

dat smaakt naar hoop

bitter en zoet.

 

Een woord dat zich uitdeelt

dat zich weerloos wegschenkt

in de duizendvoudige dood

waaraan wij allen sterven.

 

Een woord

waartegen geen dood is opgewassen

dat opstaat en in het leven roept

onweerstaanbaar

waarlijk deze mens was Gods Zoon.

 

 

 

DIE ENE MENS
Kees Hermis

 

Vuurvaste woorden van profeten

over die Mens die onherhaalbaar

 

leefde en schreef geschiedenis

Opstandeling, lichtdrager

 

van een uniek verhaal dat niet

kan stuk gehamerd

 

nog dagelijks verteld, gedacht

gedroomd, gefluisterd

 

Onblusbaar vuur door rotsen heen

harnassen, tijden, talen

 

Wat ooit over Hem werd gezegd

is uit- en voortgeplant

 

Die ene Mens die niemand volgen

kon, door tallozen gevolgd

 

spreekt voort en blijft in dat verhaal

vol geest- en licht- en leefkracht

 

Stel dat Hij er nooit is geweest

dan nog blazen zijn woorden aan

 

wat in ons smeult en licht Hij op

als een van allemaal

 

Wij kennen Hem niet van gezicht

wij hebben zijn verhaal.

 

 

 

ANDERE NAMEN
Vincent Krak

 

Andere namen geef ik uw Zoon

dan:

krachtige bestuurder,

goddelijke held,

eeuwige vader,

vredevorst.

 

En wel:

eerste van de mensen,

troost in verdriet,

hoop in verslagenheid,

licht in de duisternis,

gids voor verlorenen,

tranen voor verharden,

vrede voor de volkeren,

recht voor de armen,

kind voor de sterken,

vertedering voor de machtigen,

leven voor de ten dode opgeschrevenen,

glimlach voor de angstigen,

genezing voor de zieken,

bezoek voor de eenzamen,

ruimte voor de benepenen,

redding voor de stervende wereld,

droom van een mens,

bron van mededogen,

trouwe vriend, beminde,

God met ons, Immanuël,

nieuwe David, herderlijke koning,

kwetsbaar kind,

gekruisigde, wiens handen wij moeten zijn.