Jebron : Opinies

Francesco Hebdo – de kwalen in het radicaliseringsdebat

Francesco Hebdo – de kwalen in het radicaliseringsdebat

Ter gelegenheid van kerstmis richtte paus Franciscus zich tot zijn verzamelde medewerkers van de Romeinse Curie, het centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke kerk. Hij nodigde hen uit verder te kijken dan de symptomen van een systeem dat er niet in slaagt zichzelf kritisch te bevragen. Kunnen we dergelijke blinde vlekken ook bij onszelf waarnemen? Een poging tot een gelijkaardige denkoefening.

Denkgroep MaatschappijKritische Christenen

 

Lees meer: Francesco Hebdo – de kwalen in het radicaliseringsdebat

Steunbrief bisschop Johan Bonny

5 januari 2015, lezersbrief in de standaard

 Met dit schrijven willen wij onze erkentelijkheid uitdrukken voor de oproep van bisschop Bonny om homoseksuelen meer dan ooit gastvrij te ontvangen in onze kerken en gemeenschappen. Daarnaast steunen wij ook zijn voorstel om een kerkelijke erkenning te geven aan duurzame, homoseksuele relaties.

 

Lees meer: Steunbrief bisschop Johan Bonny

Moslimgeleerden roepen IS tot de orde

25/09/2014 om 20:54 door hrt | Bron: Reuters

In een open brief roepen meer dan 120 vooraanstaande moslimgeleerden de militanten van Islamitische Staat (IS) tot de orde en weerleggen ze de religieuze argumenten die IS hanteert om hun daden te rechtvaardigen.

 

Lees meer: Moslimgeleerden roepen IS tot de orde

Aalst doet het weer

Druipend nachtelijk dauwnat op de tafelbladen van de stadskramen, herfstmodder onder de zolen, mist tussen de bomen, een obligaat tafereel. We hadden dweilen mee, om ons materiaal droog te kunnen aanbieden.
Het 'klein college' houdt elk jaar op de sportterreinen van Osbroek loop- en voetbalwedstrijden. Een uitgelezen kans voor NGO's om zich wat beter bekend te maken onder het aanstormend jonge volkje. Ook dit jaar was 11.11.11. present met een infostand. 'Omdat honger een onrecht is.'

Lees meer: Aalst doet het weer

Jose Comblin

EERSTE NEDERLANDSTALIGE BOEK OVER DE BELGISCHE BEVRIJDINGSTHEOLOOG JOSE COMBLIN NU BESCHIKBAAR

Brussel, 7 oktober 2013 – Op vrijdag 4 oktober werd het eerste Nederlandstalige boek over de Belgische theoloog José Comblin in een aula van KULeuven aan een ruim publiek voorgesteld. De meer dan 130 aanwezigen konden in het Maria-Théresiacollege kennismaken met de grote betekenis van José Comblin voor de kerkopbouw en de vorming van de basiskerk in Latijns-Amerika. Comblin was een van de pioniers van de bevrijdingstheologie. In zijn geboorteland ongekend, in Brazilië des te meer geapprecieerd. Vele aanwezigen hadden met hem samengewerkt of hadden eerder kennisgemaakt met zijn publicaties in het Spaans en Portugees.

Lees meer: Jose Comblin

Verbod van levensbeschouwelijke symbolen tijdens de gemeenteraad

Naar aanleiding van de beslissing van het Boomse schepencollege om alle levensbeschouwelijke symbolen tijdens de gemeenteraad te verbieden (eigenlijk viseren ze de enige moslima in de gemeenteraad die een hoofddoekje draagt), reageerde Bart De Wever als volgt: 

'Ik denk dat je kan vragen tekenen van de persoonlijke identiteit in te perken, als dat redelijk en proportioneel is', reageerde N-VA-voorzitter De Wever. 'Maar in dit geval denk ik dat de grondwet voorziet dat een raadslid de vrijheid heeft om bepaalde tekenen te dragen, en dat dat daar dus buiten valt. Men is dat hier uit het oog verloren.' 

Pieter De Witte reageerde op de uitspraak van Bart De Wever in niet mis te verstane woorden:
"Ach ja, Bart, eventjes "uit het oog verloren"? Wat is dit? Het understatement als (zwarte) humor? Het stoort mij enorm dat de ondertoon hier bijna verontschuldigend is. "Sorry, we kunnen dit niet doen, de grondwet laat hoofddoeken nu eenmaal toe in de gemeenteraad". Leg toch in godsnaam eens uit waarom de grondwet dat zegt! Het feit dat verkozenen des volks de diversiteit van de samenleving mogen tonen (ook en vooral in de gemeenteraad, het parlement,...), is zowat het fundament van onze democratie. Dit heeft heel weinig te maken met de relatie tussen kerk en staat. Het gaat niet in de eerste plaats over religieuze vrijheden van individuen of groepen, maar over wat onze democratie nog inhoudt. Blijkbaar zijn er partijen die werkelijk tot alles bereid zijn als het de mensen maar behaaglijk in de oren klinkt, zelfs al versterkt het verder het heersende karikaturale beeld over democratie. Heel vies."

Copyright 2011 Jebron : Opinies. Jebron vzw - Waar zoekers thuis zijn
Free Joomla Theme by Hostgator